Firmast

OÜ Varahooldus alustas majandustegevust 1.juulil 2004.a. Ettevõtte osakud kuuluvad 100% Keila linnale. Ettevõtte 19-liikmeline kollektiiv on spetsialiseerunud kinnisvara haldus-, hooldus-, avarii- ja raamatupidamise teenusele. Üksiktellimusena teostame ka üldehitus-, remondi-, sanitaartehnilisi-, elekrti- ja tõstukitöid. Meie kõrgemaks juhtorganiks on nõukogu.

Käesolevaga osutame lepingulisi teenuseid 9-le linnavara objektile, 30-le korteriühistule, 5-le ühisusele ning 2-le äriettevõttele. Lisaks teostame Keila linnas tänavavalgustuse ja liiklusmärkide hooldust ning remonti.

Tahame olla õnnestunud valikuks neile, kes on huvitatud stabiilsetest kliendisuhetest, asjatundlikkusest ja operatiivsusest.

Parimate koostöösoovidega Teie!